dimarts, 3 de març de 2009

51.- NTICEDU

Aquesta entrada forma part d'una pràctica universitària.
PAC1- Activitat 2: El meu bloc
Assignatura: NTICEDU
Universitat: UOC
Professor: Manel Aguirre Raya
(Sabries trobar les perletes amagades en aquesta entrada?)
(Disseny: Manel Andreu)

Presentació-benvinguda
Benvinguts/es a l'entrada 51 que porta per títol NTICEDU.
La informació que tot seguit es presenta correspon a una pràctica universitària l'objectiu de la qual és publicar i compartir l'autoavaluació continuada i alguns resultats de les activitats, així com enviar i rebre comentaris d'altres companys/es.
Donat el dinamisme de la mateixa pràctica, es comunica als visitants d'aquesta entrada que el contingut de la mateixa és susceptible d'ésser modificat, ampliat i, fins i tot, comentat. Aquest espai virtual està obert a tots els internautes però està adreçada a l'alumnat i el professor de l'aula 1 de l'assignatura Noves tecnologies de la informació i la comunicació en educació.


1 L'avaluació inicial (coneixements previs)

 • 1.1 ¿Has pensat en la possibilitat d’adaptar l’entorn de la UOC a les teves necessitats i les dels teus companys i professors (opció Personalitza)? Inclusió del missatge al qual es respon (el lector tindrà una idea del que origina i els detalls del teu missatge), número de missatges visualitzats en les bústies compartides (útil quan hi ha molta comunicació a algunes bústies), signatura de correu (per facilitar la comunicació i posar a un clic de distància altres mitjans de comunicació teus...?

  De l’enumeració que en l’enunciat d’aquesta pregunta es formula, personalment he realitzat les adaptacions i modificacions que per context he necessitat: presentació dins el meu perfil (no pas la totalitat de funcions que la UOC proposa), inserció de la meva imatge (fins i tot l’he canviada dues vegades perquè la meva primera matrícula és bastant antiga), signatura del meu correu (perquè vaig fer aquesta assignatura en el passat però per motius personals no la vaig acabar), etc.
  Segurament, i en el futur proper i donat que s’han creat noves funcions, podria adoptar-ne més.

 • 1.2 Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)


 • 1.3 Mapa de conceptes previs: relació entre Ciència, Tecnologia, Societat i Educació.


 • 1.4 Quines primeres impressions reps en realitzar la primera activitat de la PAC1 (l'avaluació inicial)?
 1. El professor d’aquesta assignatura és molt metòdic i sistematitza la feina usant els recursos que la UOC ofereix.

 2. L’assignatura promet ser intensa però gratificant.
 3. Es pretén partir d’una estructura externa i interna de treball que marcarà les posteriors presentacions (PACs).
 4. El contingut d’aquesta miniactivitat pretén avaluar els coneixements previs de l’alumnat.
 5. L’assignatura forçarà necessitats de treball que faran que l’alumnat s’esforci per vèncer les dificultats presentades.
 • 1.5 Conclusions de la PAC1 en forma de recepta d’allò que és transparent però que existeix.

Crec que per fer aquesta primera PAC calien uns ingredients mínims:

1. Recursos tecnològics determinats.
2. Internet.
3. Formació bàsica en NTICEDU.
4. Competències pròpies d’un E/A on line: lectura de textos en pantalla, selecció de la molta informació generada, sistematització dels aprenentatges, esforç per vèncer les dificultats que la TE ofereix, planificació del temps, etc.
5. Reconceptualització de coneixements previs.

També d’altres, en el meu cas, totalment premeditats i experimentats amb la Meritxell, la meva companya. Sort que va acceptar treballar plegades!


6. Sinceritat
7. Motivació
8. Empatia
9. Constància i perseverança
10. Adaptació
11. Comunicació
12. Esforç
13. Compromís

Tots aquests ingredients els he posat en solfa amb aquesta primera PAC però d’una manera molt especial: volia experimentar què suposava realitzar tot el procés de la síntesi i el sistema conceptual de la PAC1 en equip; una mena de repte solidari.
La sorpresa ha estat que aquesta metodologia de treball requereix molt d’esforç però la gratificació en allò que tots hem sentit a parlar molt, em refereixo a “aprendre aprenent”, és d’una solidesa significativa recomanble; o sigui, amb uns molt bons fonaments (absentar-se aquells que no volen, no pas poden, conjuminar els ingredients exposats).

Remiro les meves respostes als 10 ítems de l’avaluació inicial i començo a entendre el perquè de les meves respostes: era una “analfabeta en coneixements”, no pas tant en “procediments o actituds”.


I els nostres mapes els trobareu a:

IHMC Public Cmaps

2 L'avaluació continuada • TIC i l'aprenentatge significatiu: el canvi conceptual

Sempre he cregut que un dels fonaments bàsic de l’aprenentatge era la seva significativitat i funcionalitat però mai m’hagués imaginat que era possible mentre estava aprenent amb un ordinador, i menys encara amb un programa les potencionalitats del qual, entre altres coses, són les de conceptualitzar coneixements i argumentar discursos entorn aquest coneixement, així com la del treball col·laboratiu respectivament. Això ha estat possible per dos motius:


1 Per les necessitats i intencions personals i professionals.

2 Pel disseny de la tasca o activitat d’ensenyament-aprenentatge.

Actualment crec que "per tal d’aprendre significativament alhora que ho faig amb l’ordinador cal compartir dubtes i coneixements amb la comunitat d’aprenentatge de la uoc (alumnat i consultor), cal un compromís conceptual (per part de l’alumne/a), cal tenir en compte que el procés d’aprenentatge requereix una reorganització de les estructures de coneixement (contemplar l’autoavaluació com a procés regulador de l’aprenentatge) i temps de dedicació (esforç) i sols serà possible si hi ha intencionalitat" (canvi conceptual entorn la hipotesi inicial de NTICEDU).


Per finalitzar, diré que incloure la reflexió envers el canvi conceptual com a part del procés d’aprenentatge m’ha forçat a realitzar un anàlisi comparativa força exhaustiva dels inicis del meu model mental inicial i l’actual. Tot això ha estat possible perquè he contemplat els models individuals, grupals i col-laboratius inherents en el mateix procés d’E/A, he reflexionat sobre les meves necessitats i interessos envers l’assignatura, així com el disseny, aplicació i avaluació de tota la PAC1.
Reflexionar sobre teoria i pràctica reorganitza cognitivament el pensament. Aquest, estant íntimament lligat a les emocions, les sensacions i les actituds, també és promotor i garantidor del seu canvi.

 • Ampliació de l'argumentació gràfica amb Cmap

L’activitat que afavoreix la construcció d’un model mental de manera més consistent i productiva és la construcció de models computacionals. Construir models físics i computacionals mitjançant tecnologies confereix als estudiants l’oportunitat d’operativitzar i externalitzar els seus models mentals. David Jonassen.

El model de Toulmin exposat verbalment en el debat CTS (discussió en línia asíncrona i en llengua escrita) i representat gràficament (a-maps) és una de les possibles eines intel·lectuals que pot ajudar als estudiants a aprendre perquè es produeix un canvi mental i aquest és sinònim de canvi conceptual.

Model compartit de coneixement creat a partir d’altres models mentals del fil “nevera_fractures"

Conclusions: “Aprendre aprenent” és una de les conclusions extretes d’aquesta miniactivitat 2.3. Aquesta afirmació la trobem mentre hom realitza el seu model mental però també quan el dóna a compartir i quan realitza un canvi conceptual: ja sigui reorganitzant el pensament o bé revisant-lo. Tots dos canvis comporten intencionalitat i compromís conceptual.
Les noves tecnologies i les funcionalitats de l’entorn UOC i els programes educatius de NTICEDU ajuden a aprendre de manera significativa i funcional.


 • Projecte d'investigació-acció

Problema: Com està l'EDS a les nostres comarques?

L’objectiu general d’aquesta investigació-acció és aconseguir un aprenentatge significatiu en un grup de formadors d’EDS utilitzant la mediació de les TIC.

Aquest treball d’investigació acció està estructurat en tres fases:

Fase I: el disseny de l’activitat (fitxa)

Fase II: la implementació del disseny

 • Mapa psicopedagògic del projecte d'investigació-acció: Com està l'EDS a les nostres comarques?
 • Fase III: la reflexió de la investigació-acció

  La felicidad sobreviene cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía.

  Mahatma Gandhi (1869-1948)

  4 comentaris:

  Manel ha dit...

  Que la ciència és molt neutral?
  Encara ho penses després d'haver llegit l'article de Domènech i Tirado? N'hi ha milers d'exemples d'ideologia i manipulació darrera les tecnologies, oi?

  Neus Gallart Josa ha dit...

  Bones Manel (i la resta del món també),
  m'has fet remirar el que vaig respondre la pregunta DT2 (i a més, ara lligo que DT1 i DT2 són parelles de respostes sobre determinisme tecnològic, oi?); crec que no vaig parar compte, crec que no vaig no entendre l'essència de la pregunta. La CTS, una corrent totalment oposada a les meves respostes inicials, rebutgen precisament la falta de neutralitat. Ara ja ho sé!!
  Ets omnipresent?
  Gràcies!
  Neus.

  Manel ha dit...

  Felicitats pels enllaços: als mapes conceptuals, als documents en googledocs.
  Felicitats pel procés de reflexió que espero que continuï en veu alta.

  Ens veiem.

  Neus Gallart Josa ha dit...

  Gràcies Manel, veig que has trobat les perletes... continuaré treballant en "veu alta" via telemàtica.

  Avui he rebut una enquesta que ens ha passat la coordinació TIC que hi posava:

  Classifica't de manera anònima pel nivell de coneixements en tecnologies de la informació i la comunicació. Marca amb una creu el nivell que creus que tens i retorna-ho abans de dimecres a secretaria.

  a) Nivell avançat o d'expert (coneixement i manipulació del hardware del seu equip; gestió de xarxa i/o programació i administració de sistemes informàtics).

  b) Nivell mitjà (coneixement ampli de les eines informàtiques i ofimàtiques habituals; i/o capacitat per establir la connexió del seu equip a Internet i a les xarxes locals).

  c) Nivell bàsic o d'usuari (ús de les eines habituals d'usuari final (paquets ofimàtics), o bé navegar per Internet i utilitzar el correu electrònic.

  d) No arribo al nivell d'usuari (no tenen coneixements ni utilitzen aplicacicns ofimàtiques habituals, ni són ususaris d'Internet o correu electrònic).

  A més contesta SÍ o NO a:

  - Aquest curs has utilitzat o tens previst utilitzar ordinadors com a recurs a l'aula amb els alumnes (almenys en el desenvolupament d'una unitat didàctica d'una àrea o assignatura).

  - Utilitzes amb relativa freqüència l'ordinador per activitats pròpies lligades a la docència (preparació de classes, seguiment d'alumnat o altres tasques realcionades amb la docència).

  I quan he acabat de contestar, m'he enrecordat de tu, dels alumnes de l'aula 1 i de tot allò de... la relació NTICEDU i el disseny, aplicació i reflexió dels processos d'EA.

  Neus