diumenge, 30 de setembre de 2007

12.- UNESCOCAT - Sostenibilitat

L'Àrea de Sostenibilitat d’UNESCOCAT pretén apropar al públic català la dimensió global dels reptes ambientals fent una èmfasi específica en tot el sistema de les Nacions Unides. Per això, participa en conferències i campanyes internacionals, organitza seminaris internacionals i tradueix al català algunes de les publicacions de referència mundial. També desenvolupa projectes i elabora publicacions pròpies que es difonen internacionalment.

En l’àmbit educatiu, elabora una revista electrònica amb informació, bones pràctiques i accions a favor del desenvolupament sostenible i diversos materials didàctics que adapten informes internacionals i que posen a l’abast de l’alumnat de secundària informació actual sobre l’estat ambiental i social del planeta.

A més, publica periòdicament un anuari que recull les iniciatives ambientals realitzades per organitzacions de base.

ves-hi

divendres, 28 de setembre de 2007

11.- Mediterrània

Mediterrània, Centre d'Iniciatives Ecològiques és un grup ecologista que sorgeix de la base de la societat civil, del moviment veïnal català, amb inquietuds mediambientals i amb la necessitat de donar a conèixer i difondre temàtiques relacionades amb el medi ambient i la cooperació a tots els sectors de la societat.
Les principals activitats són:
  1. Educació ambiental i itineraris de natura: Oferta educativa especialitzada en gestió i tractament de residus municipals i industrials, energies alternatives, reciclatge i el recurs de l'aigua. Ambits d’actuació : EDUCACIÓ PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, ITINERARIS DE NATURA, EXPOSICIONS i VISITES.
  2. Sensibilizació i difusió:Trobada del Medi Ambient i Cooperació, Premi Ones Mediterrània i la memòria anual "Iniciatives" i campanyes reivindicatives.
  3. Cooperació: Activitats i projectes d'ecologia social en països de Mesoamèrica, Cuba i Nord d'Àfrica.
  4. Agricultura Biològica: Diversos projectes de desenvolupament sostenible per tractar la utilització de productes químics de síntesi, promovent l'agricultura respectuosa amb el medi ambient.
  5. Vigilància i control: Departament de denúncies per delicte ecològic.
  6. Campanyes de cooperació a nivell nacional i internacional.
  7. Àrea de natura: Estudi

ves-hi

(Web en català, castellà i anglès)

dissabte, 15 de setembre de 2007

10.- El safareig

El safareig, espai de comunicació i d’intercanvi, té com a protagonistes els infants i la natura.
Proposa veure, entendre i utilitzar l’entorn com a impulsor de cultura. S’hi poden trobar propostes educatives amb els elements naturals: aigua, aire, llum i terra, amb les que es defensa una pedagogia basada en el respecte per l’infant potenciant totes les seves capacitats.