dimecres, 18 de febrer de 2009

50.- Ambientalització d'un IES (Programa Escoles Verdes)

L'any 2001 l'IES Baix Penedès es va adherir al Programa Escoles Verdes amb l'objectiu d'incorporar la dimensió ambiental en la gestió del centre i en la seva programació curricular, impulsant la realització d'un estudi ambiental (auditoria) i un pla d'actuacions relacionades amb el medi ambient (Pla d'Actuació).
Procés del Programa Escoles Verdes:
  1. Realitzar una auditoria ambiental (la diagnosi de la situació de partida).
  2. Elaborar un pla de cohesió (el projecte marc que definirà els objectius i les línies estratègiques a seguir per tal d’impulsar una millora ambiental del centre).
  3. Programar i executar un pla d’acció, portant a terme diverses actuacions de millora ambiental, i amb una planificació temporal realista i factible.
  4. Fer el seguiment, la valoració i l'actualització permanent del programa. Elaborar una memòria anual de les activitats i actuacions realitzades.

Per conèixer més a fons l'experiència, cal navegar per aquí.

diumenge, 15 de febrer de 2009

49.- Societat Catalana d'Educació Ambiental

La Societat Catalana d'Educació Ambiental és una associació creada l'any 1985 per tal d'impulsar una educació renovada que contempli la problemàtica socio-ambiental i alhora contribueixi a formar ciutadans capaços d'analitzar-la i de donar-hi respostes.

Línies d'actuació:

1 Fòrum 2000 d'Educació Ambiental.
2 Grups de treball, projectes i programes relacionats amb l'educació i el medi ambient.
3 Col·lecció de Monografies d'educació ambiental.
4 Consell de Centres d'Educació Ambiental.
5 Servei de Documentació d'Educació Ambiental.
6 Ateneu d'Educació Ambiental.
7 Seminaris, cursos, tallers i conferències per ajudar a la reflexió, l'aprofundiment i la formació permanent dels educadors.
8 Relacions amb xarxes locals i internacionals d'educació ambiental.
9 Sortides a equipaments d'educació ambiental.
10 Servei de comunicació amb els socis i sòcies.
11 Participació en consells i fòrums de medi ambient, consells consultius d'espais naturals
protegits, etc.

Aquí

dimarts, 10 de febrer de 2009

48.- Què menges?

ALIMENTS ECOLÒGICS. Cuida el que menges. Menges el que et cuida.

(Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural).

Guia senzilla per qualsevol persona que pretén conèixer els objectius, tècniques i raons de la dieta saludable i sostenible.

  1. Què són els aliments ecològics?
  2. Els objectius del sistema de producció agroalimentària ecològica.
  3. Tècniques usades en la producció agrolimentària ecològica.
  4. 10 raons per comprar aliments ecològics.