dimecres, 18 de febrer de 2009

50.- Ambientalització d'un IES (Programa Escoles Verdes)

L'any 2001 l'IES Baix Penedès es va adherir al Programa Escoles Verdes amb l'objectiu d'incorporar la dimensió ambiental en la gestió del centre i en la seva programació curricular, impulsant la realització d'un estudi ambiental (auditoria) i un pla d'actuacions relacionades amb el medi ambient (Pla d'Actuació).
Procés del Programa Escoles Verdes:
  1. Realitzar una auditoria ambiental (la diagnosi de la situació de partida).
  2. Elaborar un pla de cohesió (el projecte marc que definirà els objectius i les línies estratègiques a seguir per tal d’impulsar una millora ambiental del centre).
  3. Programar i executar un pla d’acció, portant a terme diverses actuacions de millora ambiental, i amb una planificació temporal realista i factible.
  4. Fer el seguiment, la valoració i l'actualització permanent del programa. Elaborar una memòria anual de les activitats i actuacions realitzades.

Per conèixer més a fons l'experiència, cal navegar per aquí.