diumenge, 15 de febrer de 2009

49.- Societat Catalana d'Educació Ambiental

La Societat Catalana d'Educació Ambiental és una associació creada l'any 1985 per tal d'impulsar una educació renovada que contempli la problemàtica socio-ambiental i alhora contribueixi a formar ciutadans capaços d'analitzar-la i de donar-hi respostes.

Línies d'actuació:

1 Fòrum 2000 d'Educació Ambiental.
2 Grups de treball, projectes i programes relacionats amb l'educació i el medi ambient.
3 Col·lecció de Monografies d'educació ambiental.
4 Consell de Centres d'Educació Ambiental.
5 Servei de Documentació d'Educació Ambiental.
6 Ateneu d'Educació Ambiental.
7 Seminaris, cursos, tallers i conferències per ajudar a la reflexió, l'aprofundiment i la formació permanent dels educadors.
8 Relacions amb xarxes locals i internacionals d'educació ambiental.
9 Sortides a equipaments d'educació ambiental.
10 Servei de comunicació amb els socis i sòcies.
11 Participació en consells i fòrums de medi ambient, consells consultius d'espais naturals
protegits, etc.

Aquí