dissabte, 15 de març de 2008

36.- Sostenibilitat, disseny curricular, gestió de centre, TIC (IES)

Sostenibilitat en el disseny curricular i en la gestió dels centres d’educació secundària amb l’aplicació de les TIC
  • Llicència d'Estudis retribuïdes. Curs 2006/07
  • Autora: Carmen Sanz Milián
  • El material que es presenta està dirigit als educadors i equips directius dels centres d’educació secundària (IES). Pretén servir de pauta per tal de facilitar l’ambientalització dels centres a partir del currículum i de la gestió. El treball està en relació amb els següents temes: Educació mediambiental. Ambientalització curricular. Ambientalització de la gestió de centres. Qualitat de vida. Sostenibilitat ambiental.

ves-hi