dissabte, 1 de març de 2008

34.- IES Jaume Huguet (Escola Verda)

Dins la web de l'IES Jaume Huguet (Valls) hi ha un apartat referent a "escola verda" on trobareu el treball que com a centre educatiu està realitzant l'esmentada comunitat educativa envers l'educació per la sostenibilitat.
És un exemple de teoria lligada a la pràctica i de l'ús de les noves tecnologies en la difusió de l'Educació Ambiental.