diumenge, 30 de setembre de 2007

12.- UNESCOCAT - Sostenibilitat

L'Àrea de Sostenibilitat d’UNESCOCAT pretén apropar al públic català la dimensió global dels reptes ambientals fent una èmfasi específica en tot el sistema de les Nacions Unides. Per això, participa en conferències i campanyes internacionals, organitza seminaris internacionals i tradueix al català algunes de les publicacions de referència mundial. També desenvolupa projectes i elabora publicacions pròpies que es difonen internacionalment.

En l’àmbit educatiu, elabora una revista electrònica amb informació, bones pràctiques i accions a favor del desenvolupament sostenible i diversos materials didàctics que adapten informes internacionals i que posen a l’abast de l’alumnat de secundària informació actual sobre l’estat ambiental i social del planeta.

A més, publica periòdicament un anuari que recull les iniciatives ambientals realitzades per organitzacions de base.

ves-hi