divendres, 9 de novembre de 2007

24.- Camps d'Aprenentatge (CdA)

Els camps d'aprenentatge (CdA) són serveis educatius del Departament d'Educació que ofereixen al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l'estudi i l'experimentació en un medi singular de Catalunya. Actualment n’hi ha 16.

L'estada de dos a cinc dies en un CdA facilita la descoberta del medi natural, social i històric de la comarca on està situat i fa incidència especial en els continguts de l'educació ambiental i de la interpretació del patrimoni, alhora que estableix un marc nou per a la convivència i la relació entre el professorat i l'alumnat. També ofereixen la possibilitat de desenvolupar projectes específics d'un dia de durada (sortides d'un dia).

Els CdA s'adrecen principalment a alumnes d'Educació Primària, de Secundària, dels Cicles Formatius i del Batxillerat dels centres educatius de Catalunya. En cas excepcional, condicionat a projectes de treball concrets i a la disponibilitat del CdA, es podran atendre centres educatius públics de fora de Catalunya.

Trobareu una enumeració d’àmbits de treball aquí