dissabte, 21 de juliol de 2007

08.- Fundació TERRA

La Fundació TERRA té com a objectiu canalitzar i fomentar iniciatives que afavoreixin una major responsabilitat de la societat en els temes ambientals. Es creu en allò de “els petits canvis són poderosos”...
Els objectius de la Fundació es basen en 3 àmbits:
- La sensibilització ambiental per promoure el naixement d’una nova moral socioecològica.
- Fomentar l’eficiència energètica i les energies renovables, especialment la solar.
- Contribuir al desenvolupament de nous hàbits per a un estil de vida més sostenible.
ves-hi

Recomanat l’apartat de publicacions: ves-hi
I el de revistes ecològiques : ves-hi