dimarts, 22 de maig de 2007

03.- SACE

El SACE (seminari d'ambientalització de centres escolars) del CEP de Palma és un lloc de trobada del professorat que intenta impulsar l'ambientalització dels seus centres escolars. Aquest té una pàgina web en la qual s'especifica la trajectòria formativa, les propostes ambientalitzadores i d'educació ambiental, les experiències de centres de tipologia diversa (EE, públics, concertats, adults) i de diferents etapes (INF, PRI i ESO). Destacar, també les adreces d'interès.